WLTP-gids voor de LCV-markt | Modul-System

WLTP-gids voor de LCV-markt | Modul-System

-

 

Fabrikanten van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (bestelwagens, Light Commercial Vehicles -LCV's) moeten, voordat zij hun voertuigen op de markt mogen brengen, een serie tests uitvoeren om te bewijzen dat ze aan de regelgeving voldoen. Vanaf september 2019 moet ook voor lichte bedrijfsvoertuigen een dergelijke test worden uitgevoerd.

Sinds de jaren ' 80 zijn laboratoriumtests gebruikt om het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 en verontreinigende stoffen te meten. De tests volgen gestandaardiseerde procedures die kunnen worden gereproduceerd, waardoor de resultaten vergeleken kunnen worden. Onder de door de EU-wetgeving vastgestelde voorwaarden was de nieuwe European Driving Cycle (NEDC) test gebaseerd op theoretische rijtijden om verschillende automodellen te testen en de consument in staat te stellen de resultaten te vergelijken.

Door de jaren heen hebben technologische wijzigingen en andere rijomstandigheden ertoe geleid dat deze test niet langer relevant is voor het moderne monitoring van nu.

Daarom heeft de EU een nieuwe test ontwikkeld, die in 2017 van kracht werd met een gespreide overgang. De nieuwe test wordt Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) genoemd. Hoewel de WLTP werd ontwikkeld als een algemene test om wereldwijde vergelijkingen van brandstofverbruik mogelijk te maken, kunnen de EU en andere regio's de test op verschillende manieren toepassen in overeenstemming met hun individuele verkeersregels. De WLTP verandert de manier waarop nieuwe voertuigen worden beoordeeld op hun milieu-impact ingrijpend.

In tegenstelling tot de oude NEDC-test waarbij de waarden gebaseerd waren op een theoretisch rijprofiel, is de basis voor de nieuwe WLTP-test de werkelijke rijgegevens. Deze gegevens werden van over de hele wereld verzameld met als doel een breed scala van rij-profielen beter te kunnen vertegenwoordigen.

De test beoordeelt voertuigen op basis van verschillende gemiddelde snelheden en een verscheidenheid aan rijmomenten zoals remmen, stoppen en acceleratie. Ook neemt het de energieverbruiksgegevens mee van alternatieve aandrijflijnen alsmede het bereik van elektrische voertuigen. Elke aandrijflijn-configuratie is getest voor de lichtste en zwaarste versie van elk autotype. De WLTP biedt een veel nauwkeurigere basis voor de berekening van het brandstofverbruik van een voertuig en de uitstoot ervan, waardoor klanten meer realistische gegevens krijgen die beter aansluiten bij de prestaties van de wagen in de praktijk.


 Brandstofverbruik en C02 emissies

Brandstofefficiëntie weerspiegelt de relatie tussen de afgelegde afstand en de verbruikte brandstof om die afstand af te leggen en er is een directe correlatie tussen de hoeveelheid brandstof die een voertuig verbruikt en de hoeveelheid C02 die het als gevolg daarvan uitstoot.

Sinds de gespreide overgang van NEDC naar WLTP vanaf september 2017 hebben sommige voertuigen waarden die afkomstig zijn van beide tests. Vergeleken met de NEDC is de WLTP een langere en veel rigoureuzere test, wat resulteert in een meer realistische voorstelling van de praktijk. Hierdoor zullen de WLTP-resultaten ongetwijfeld hogere C02-waarden laten zien voor de testvoertuigen dan de resultaten uit de NEDC-test. Deze verschillende waarden staan niet voor een ander brandstofverbruik van het voertuig, maar de WLTP-resultaten geven een meer representatieve weerspiegeling van de gevolgen voor het milieu.


 


De impact van WLTP

De enorme verbeteringen aan het testproces hebben als doel om een veel nauwkeurigere basis te bieden voor de berekening van het brandstofverbruik en de emissies van een voertuig. Personenauto's geregistreerd na 1 september 2018 moeten nu volgens de WLTP-methode getest zijn en de overgang geldt vanaf 1 september 2019 voor alle lichte bedrijfsvoertuigen. Door een betere benadering te bieden van echte rijomstandigheden, vormt de WLTP een meer informatieve basis voor het nemen van besluiten, of u nu een personenwagen of een fleet met LCV’s koopt.

Sinds 1992 heeft de EU strikte beperkingen opgelegd aan de emissies van voertuigen. Belasting- en kostenbesparende stimulatieregelingen maken deel uit van overheidsmaatregelen die gericht zijn op het aanmoedigen van duurzaamheid en het verlagen van schadelijke koolstofemissies. De CO2-uitstoot uit de tests wordt gebruikt om de hoogte van de belasting vast te stellen.  Aangezien het nieuwe testproces veel strenger is, zullen de C02-waarden waarschijnlijk hoger uitvallen en zijn er veel voertuigen waarvoor waarschijnlijk een hoger belastingtarief gaat gelden. Het moet nog duidelijk worden hoe de overheden de belastingtarieven op basis van CO2 exact gaan hervormen om te vermijden dat recente kopers gestraft worden en bedrijven ervan weerhouden worden in een groener wagenpark te investeren.

Voorheen werden tests uitgevoerd op onbeladen voertuigen met uitsluitend standaard uitrusting. Volgens de WLTP moeten er nu aanvullende tests worden uitgevoerd om de invloed van de verschillende verkrijgbare accessoirepakketten aan te geven. Extra opties kunnen het gewicht van een voertuig verhogen, waardoor er meer brandstof nodig is om het voertuig in beweging te houden en er dus ook meer C02 wordt uitgestoten.

Het gewicht van de inrichting die in een bestelwagen wordt gemonteerd kan van invloed zijn op het belastingtarief waarin het voertuig valt. Als dusdanig is een lager gewicht voordelig bij aankoop van een voertuig aangezien de belasting waarschijnlijk lager zal zijn. Dit gaat misschien niet om enorme bedragen als het om één een enkel voertuig gaat, maar als je kijkt naar het aantal voertuigen in een wagenpark lopen de kosten snel op. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om een nieuw voertuig te bestellen zonder zware multiplexvloeren, en in plaats daarvan een lichtgewicht modulair vloersysteem te kiezen. Modul-System biedt al een modulaire vloeroplossing aan, die gemidddeld ongeveer 20% lichter is dan een multiplex vloer. En vergelijkbaar maakt hun ultralichte tussenschotoplossing gewichtsbesparingen van wel 50% mogelijk. Heel vooruitstrevend heeft Modul-System alle gewichten ontworpen met het gewicht in gedachten, waardoor ze een zeer relevante keuze worden in het licht van de veranderingen die de WLTP teweeg heeft gebracht.

De website maakt gebruikt van cookies.  Lees meer

Aanvaarden